Her finder du materiale til bogens del 4 om forskellige oplæsningsgenrer. Der er både links til poetry slammere og lydfiler med eksempler, vi selv har indlæst.

Kapitel 14: Digte

I kapitlet om digte er vi inde på begrebet “enjambement”. Ordet betyder “at skræve over”. I oplæsningen af et digt kan det være aktuelt at arbejde med, når to verslinjer hænger syntaktisk sammen. I oplæsningen af Halfdan Rasmussens digt kan man så at sige skræve fra den ene verslinje til det næste:

 

 

Her finder du et link til den festsang, der er svær at synge, fordi den ikke overholder melodiens rytme og de metriske foreskrifter.

De metriske digte kan være svære at få hold på, fordi rytmen og sproget skal følges ad. Fornemmelsen for versformen må gå hånd i hånd med forståelsen af indholdet, og det lykkes bedst, når man læser digtet op. Vi har i bogen citeret de første fire strofer af Wessels digt om Herremanden. Pointen i digtet ligger dog først i de sidste strofer – du får hele historien her:

 

 

I afsnittet om oplæsning af frie digte giver vi et bud på et oplæsningsmanuskript, hvor vi har vi blandet den metriske, den syntaktiske og den frasiske tilgange til oplæsningen. Teksten er Novemberstykke af Peter Laugesen. Den kan fx lyde sådan:

 

 

Poetry slam og spoken word

Link til hjemmesiden om manden, der startede poetry slam, Marc Kelly Smith.

Herunder er der links til youtubevideoer med forskellige poetry slammere:

Kapitel 15: Oplæsning i gudstjenesten

Her er et link til Københavns Stifts rapport om gudstjenestelivet i Københavns Stift 2015.

I kapitlet om oplæsning af kirkelige tekster har vi givet et bud på en oplæsning en bibeltekst for at anskueliggøre, hvordan man kan forberede sig, så man kan læse op med et godt resultat. Vi har valgt en af de svære, reflekterende tekster fra Paulus, 2. Kor 9, 6-11: