Herunder kan du se bogens indholdsfortegnelse. Det kan give et overblik over, hvilke emner og temaer bogen berører. Som du kan se, er bogen inddelt i 5 overordnede dele:

 

Forord 11
Hvorfor denne bog? 11
Tak! 13
Bogens opbygning 14

 

DEL 1: INTRODUKTION TIL OPLÆSNING

1. Hvad er oplæsning? 21
Introduktion til oplæsning 21
Sprog, stemme og musik som forståelsesramme 23
Spektret fra højtlæsning til performance 25
Oplæsning i et historisk perspektiv 30

2. Fra øje til øre 33
Tale og skrift 33
Oplæsning gennem øret 34
Med en fod i begge lejre 35
Fortolkning i oplæsning 36
Oplæsning handler om oplevelse af teksten 39

3. Hvilke situationer læser man op i? 43
Kend situationen inden oplæsningen 44
Case: Et eksempel på en situationsanalyse 50

4. Nærlæsning: At analysere en tekst, så man forstår den 55
Den grammatiske og syntaktiske nærlæsning 56

 

DEL 2: STEMMEN OG KROPPEN

Stemme og krop i oplæsning 65
Spejlneuroner 66

5. Stemmen 69
Stemmeteknikkens fire områder 70
Projicering af stemmen 79

6. Kroppen 83
Overensstemmelse mellem krop, stemme og oplæsning 83
Grounding 84
Kropslig parathed 85
Engageret mimik 86
Øjenkontakt som formidlingsmarkør 87
Udfordringen med den låste gestik 88
Nervøsitet 89

7. Tre opvarmningsprogrammer 95
Øvelsess.t 1: Lang opvarmning 95
Øvelsess.t 2: Kortere opvarmning 98
Øvelsess.t 3: Opvarmning i bilen 99

 

DEL 3: DEN MUNDTLIGE MIKSERPULT

Introduktion til den mundtlige mikserpult 105
Mundtlighedskriterierne 106
Et frit, men begrundet valg 107

8. Frasering 109
Pauser 110
Tryk 116
Stød 121
Intonation: Sætningsmelodien i sproget 123
Frasering opsummeret 128

9. Tempo og rytme 133
Tempo 133
Rytme 139

10. Artikulation 143
Artikulation er det vigtigste for forståelsen 144
Tydelig tale, ikke skriftnær udtale 144
Skru op, eller skru ned 145
Hold øje med de hyppigste ord 146
Gør den gode artikulation til en vane 147
Hvordan arbejder man med artikulation? 148
Fonetik: Lydene i det danske sprog 148
Mundens muskler og kæben 153
Tekster, der træner artikulationen 156
Ekspressiv artikulation 157

11. Klang 163
Andre klangforbedringer 165
Klangarbejde kræver tid 166
Klang og personkarakteristik 166

12. Volumen 169

 

DEL 4: UDFORDRINGER I FORSKELLIGE OPLÆSNINGSGENRER

Fire udfordrende områder 175

13. Oplæsning af egne manuskripter og tekster 177
Oplæsning som skriveredskab 178
Forfatteroplæsning 180
Prædikenoplæsning 181
Nyhedsoplæsning 184
Featurespeaks, reportagespeaks og podcasts 190
Speaks til reklamer, programmer, trailere m.m. 195

14. Digte 201
Transparens og opacitet 201
Enjambement 202
Metriske digte 203
Frie digte 212
Visuelle digte 216
Spoken word og poetry slam 217

15. Oplæsning i gudstjenesten 225
Teologiske, situationelle overvejelser om oplæsning 225
Gudstjenestens liturgi 228
Bibelteksterne 229
Bønnerne fra alteret (kollekterne) 237
Hyppigt læste tekster 238

16. Ældre tekster 245
Seks arbejdsspørgsmål til at åbne teksten

 

DEL 5: PRAKTISKE TIPS OG TRICKS

Fra forberedelse til scene 253
Træn en knap ad gangen 253
Brug et kamera eller en diktafon 253
Få andre til at lytte og give feedback 254
Skriv i teksten 254
Ret i teksten, hvis den ikke egner sig til oplæsning 255
Indret din scene 255
Imitatio – lær af de bedste og de værste 260

Litteratur 263

Kilder 267

Indeks 269