Her er de mere formelle oplysninger om bogen fra bogens kolofon. Her er der oplysninger om de forskellige redaktører og grafikere og bogens ISBN-nummer:

 

Hanne Smith Pedersen og Louise Fischer-Nielsen
Fra øje til øre
Redskaber og virkemidler i oplæsning
1. udgave 2017

Copyright: Samfundslitteratur 2017

Forlagsredaktør: Henrik Schjerning
Manuskriptredaktør: Anna Bonde Møllerhøj
Omslag: Danny Lund/Dannyvirke
Sats og figurer: Ane Svendsen, SL grafik (slgrafik.dk)
Bogen er sat med Brandon Text og Lexicon No1
Tryk: Latgales Druka

ISBN: 978-87-593-2916-0

Samfundslitteratur
info@samfundslitteratur.dk
samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller i virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.